Felsefenin Alt Dalları Nelerdir?

Felsefenin alt dalları nelerdir sorusuna cevap verdiğimiz bu içeriğimizde bu felsefenin alt dallarının özelliklerinden de bahseceğiz.

Felsefenin Alt Dallari Nelerdir?
Felsefenin Alt Dalları Nelerdir?

Tarihteki çoğu okuryazar toplum, “nasıl iyi bir yaşam sürebilirim”, “gerçeklik nedir”, “nasıl doğruyu bilebilirim” gibi, felsefenin konusu dahilinde olan pek çok sorunun arayışı içinde olmuştur. Bu durum farklı coğrafyalarda felsefenin ortaya çıkmasına neden olmuş, bir Dünya felsefe tarihinden söz etmemizi olanaklı kılmıştır. Wikipedia.

Felsefenin toplamda dört ana alt dalı olmak üzere toplam yedi alt dalı vardır, bu alt dalların her birinin farklı özellikleri vardır. Felsefenin alt dalları dörde ayrılsa da temel dallar yediye ayrılmaktadır.

Felsefenin Alt Dalları ve Özellikleri

Felsefenin alt dallarını incelediğimizde felsefenin toplamda yedi alt dalı ve dört ana altdalı mevcuttur. Bu alt dalların incelediği, sorguladığı farklı farklı özellikleri vardır. Bu özellikler her bir dala farklı bir anlam katmaktadır. Felsefenin alt dallarını sayacak olursak:

 • Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
 • Bilim Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi (Estetik)
 • Varlık Felsefesi (Ontoloji)
 • Ahlak Felsefesi (Etik)

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

Bilgi felsefesi yani asıl adıyla Epistemoloji tartışmalarda genelde bilgiye başvurup bilim odaklı sorularla tartışmaları sorgular. “Ne biliyoruz?”, “Bir şeyi biliyorsak ve bunu dile getiriyorsak bu ne anlama gelir?”, “Bildiğimizi nasıl biliyoruz?” gibi sorularla sürekli bilginin kaynağına inmeye çalışır.

Epistemoloji yani bilgi felsefesi etik, mantık ve metafizikle birlikte felsefenin dört ana dalından biri olarak kabul edilir.

Epistemolojide tartışmalar dört alanda toplanır:

 • Bilginin doğasının felsefi analizi, inandığınız durumun gerçeklik ve gerekçelendirme gibi koşullara uyması gerekir.
 • Tanıklık, gerekçe, bellek ve algı gibi potansiyel bilgiyi gereçelendiren inan kaynaklarına bağlamanız gerekmektedir.
 • İnancınızın temel inançtan mı yoksa tutarlı inançtan mı kaynaklandığını sorgulamalısınız.
 • Sıradan felsefi şüpheciliğin yanı sıra, şüpheciliğin şüpheli iddaalardan mı yoksa ciddi argünmanlardan mı oluştuğunu sorgular.

Bilim Felsefesi

Bilim felsefesi, ontoloji, etik, epistolomoji ve estetik gibi felsefenin dört ana dalından biridir.

Bilim felsefesi, bilimsel metotları ve ilkeleri kesinlik olarak kullanan bir disiplindir. 18. Yüzyılda ortaya çıkan bilim felsefesi, bilimin faydacılık ilkesine dayanır. Bir buluş yaptığınızda bu buluşunuz topluma fayda getirmiyorsa bilim felsefesi tarafından buluş olarak kabul edilmez.

Bilim felsefesinde yalnızca temel düşüncesel felsefi akımlardan değil genellikle bilimsel yöntemlerden de faydalanılır.

 Bilim felsefesinin etkilendiği diğer felsefi akımlar: materyalizm, epistemoloji ve determinizmdir.

Din Felsefesi

İnsanoğlu doğuştan itibaren bir şeylere inanmaya eğilimlidir. Evrimin başlangıcından sonuna kadar insan bir çok kavramı tanrı olarak belirlemiş, inanç kavramı ile birlikte din felsefesi ortaya çıkmıştır.

Din felsefesi, varolan dinin kendiliğinden oluşan varoluşsal hareketi için bir tür meşrulaştırma sağlayan felsefenin bir alt dalıdır. Felsefenin alt dalları tüm varolan durumları sorgulayarak oluşmuştur.

Sembol, kurban, peygamber, Allah, kutsallık, Tanrı, vahiy, ayin vb. gibi dinin temel konularını analiz eden din felsefesi dini tercümenin ve insanların dini kavramları doğru anlaması için ortaya çıktı. Din felsefesi dinin doğasını belirler.

İnsanın doğasını, var oluşunun kaynağını ve kader kavramıyla alakalı soruları sorgulayan felsefe disiplinidir din felsefesi.

Siyaset Felsefesi

İnsanlar ilk kümeler haline gelip topluca yaşamaya başladıkları andan itibaren yönetmeye ve yönetilmeye ihtiyaç duymuşlardır. Her kafadan bir ses çıkmaması için demokrasi yoluyla bir başkan seçmiş ve bu başkan genellikle çoğu durumda halkın yerine kararlar vermiştir.

Siyaset felsefesi, hak, hukuk, adalet, siyaset, devlet, hükümet vb. konular hakkındaki bu kavramlar neden oluştu, bu kavramlara neden ihtiyacımız var, bir devleti ne meşru kılar gibi temel sorulara cevap arayan bu cevapları ararken de felsefeden faydalanan bir sosyal bilim dalıdır.

Sanat Felsefesi (Estetik)

Felsefenin diğer ana alt dallarında olduğu gibi tüm felsefenin alt dalı insana ve insanın düşüncelerine göre şekiller. İnsan oğlunun geneli dış güzelliğine önem gösterir, bunu bir tek güzel bir erkek veya kadın olarak düşünmeyin, insanoğlu güzel bir yapı veya güzel bir canlı gördüğünde de etkilenir.

Tüm felsefenin alt dallarında olduğu gibi sanat felsefesi de bir sorgulamayla ortaya çıkar.Sanat felsefesi işin dış güzelliğiyle yani estetik yanıyla ilgilenen felsefe dalıdır. Güzelliğin oluşturulması ve oluşan güzelliğin değerlendirilmesiyle ilgilenir.

Estetik konusu insanoğlu düşünmeye başladığından itibaren irdelenen bir konudur. Güzel olan, güzellik hakkında ya da güzellik değeri gibi ifadeler felsefe tarihinde sanat felsefesi adı altında değerlendirilir. Estetik felsefesi adı altında sorulan sorular:

 • Güzel nedir?
 • Güzellik nesnel midir?
 • Güzelliğin iyi veya kötüyle ilişkisi var mıdır?
 • Güzel denen nesneleri güzel kılan şey nedir?
  Kaynak: Wikipedia

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Genel olarak felsefeye girişte bu masa var mı yok mu bunu kanıtlayabilir misin gibi sorular sorulur. Bu soruların temelinde varlık felsefesi yani ontoloji bulunur.

Onkoloji ve Antoloji ile karıştırılmamalıdır.

Varlık ya da varoluş ile temel insani argümanlar sorgulanır. Varlık vardır ya da varlık yoktur fikirleri üzerinde tartışılan bir felsefe ana alt dalıdır.

Varlık kategorilerinin temel olduğunu belirlelemekle uğraşan ontoloji felsefe dalı hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar.

Ontolojiye göre varlık dediğimiz kavram bir nesne ya da başka bir şey değildir. Nesneler hali hazırda varolan cisimlerden oluşur, ağaçlar, masalar vb. varlık bir ev ya da bir eşya değildir. Gerçek varlığı ortaya çıkarmak için, varlığı varlık yapan nedir?, Var olanı var olan yapan nedir? gibi soruları sorar ve cevap olarak da “zaman” der.

Varlık felsefesine göre bir şeyin var olması için zamansal olması gerekir.

Ahlak Felsefesi (Etik)

Ahlak kavramı toplumsal yaşama geçişten sonra en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu yüzden Ahlak felsefesinin ortaya çıkması pekte uzun sürmemiştir. Bir şeyin etik olup olmadığını onun ahlaklı bir durum olup olmadığını sorgulayan felsefe dalıdır.

Etik, yunanca kişilik ve karakter anlamına gelen ethos sözcüğünden türemiştir.

Etik yani Ahlak felsefesi evrensel değerleri konu edinir ve insanın bütün pratiklerini içeren yargılarla doğrudan ilgilenir. Toplum içerisinde bulunan suç, adalet, değer, erdem, iyi kötü vb. kabramları temel alan etik alt dallara ayrılmaktadır.

Felsefenin Alt Dalları Özet

Özetle felsefenenin dördü ana alt dal olmak üzere toplamda yedi ana altdalı vardır. Felsefenin ana alt dalları Etik, Ontoloji, Epistomoloji ve Estetiktir.

Felsefenin Kaç Alanı Vardır?

Felsefe insanın dünyayı her boyut ve her alanda eleştirel bir şekilde sorguladığı soruların tümüdür. Bu sorular kendi içerisinde kategorilendirilir bu kategoriler ne kadar fazla olsa da yedi adet temel felsefe araştırma alanlarında incelenir.

Bu yazımızda felsefenin alt dalları nelerdir sorusuna cevap verdik. Dilerseniz sitemizde bulunan Global Satış Ne Demek? – Dolandırıcılık Yöntemi, Domuz Yağı Yanığa İyi Gelir mi? ve Banyo Yapmak İstemiyorum Neden Olabilir? yazılarımızı okuyabilir, aynı zamanda Bir Erkeğin Nefreti Nasıl Geçer? yazımızı okuyarakta bilgi sahibi olabilirsiniz. Gelecekteki yazılarımızda görüşmek üzere.

5/5 - (1 vote)
Tugaycan

Tugaycan

Tugaycan, Aferin.NET'i 2022 yılının haziran ayında yıllardır biriktirdiği SEO tecrübesiyle birlikte kullanıcıların aradığı sorulara cevap vermek için kurdu. Normalde bir ajansta PPC Technical Lead olarak çalışan Tugaycan, bu işi hobi amaçlı yürütüyor.

Yorum yapın